Privacy Policy

I. CHÍNH SÁCH THU THẬP VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN NGƯỜI SỬ DỤNG

Mạng xã hội trực tuyến xinhxinh.vn thực hiện đăng ký, lưu trữ thông tin cá nhân của thành viên bao gồm: - Họ và tên.

- Ngày, tháng, năm sinh.

- Số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp.

- Số điện thoại, địa chỉ email.

- Trường hợp người sử dụng Internet dưới 14 tuổi và chưa có hộ chiếu, người giám hộ hợp pháp quyết định việc đăng ký thông tin cá nhân của mình để thể hiện sự cho phép và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký đó.

Cách thức sử dụng thông tin nhận được:

Xinhxinh.vn sử dụng thông tin nhận được về bạn liên quan đến các dịch vụ và tính năng mà chúng tôi cung cấp.

+ Để lưu trữ thông tin cá nhân về bạn tối thiểu 2 năm đối với các thông tin về tài khoản, thời gian đăng nhập, đăng xuất, địa chỉ IP của người sử dụng và nhật ký xử lý thông tin được đăng tải.

+ Để hiển thị theo yêu cầu của bạn.

+ Để thực hiện gợi ý cho bạn và thành viên khác của xinhxinh.vn.

+ Ngoài các mục đích trên chúng tôi không được phép thu thập, sử dụng thông tin của bạn vào bất kỳ mục đích gì.

II.CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

I. Đơn vị chủ quản cam kết không tiết lộ thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ trừ các trường hợp sau đây:

a) Người sử dụng đồng ý cung cấp thông tin;

b) Các tổ chức, doanh nghiệp có thỏa thuận với nhau bằng văn bản về việc cung cấp thông tin cá nhân để phục vụ cho việc tính cước, lập hóa đơn, chứng từ và ngăn chặn hành vi trốn tránh thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng;

c) Khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật đơn vị chủ quản sẵn sàng kết nối, xác thực thông tin cá nhân với cơ sở dữ liệu điện tử về chứng minh nhân dân hoặc hệ thống mã số cá nhân quốc gia.

2.Đơn vị chủ quản xây dựng các mẫu báo cáo sư kiện an ninh thông tin, thủ tục báo cáo sự kiện an ninh thông tin để bảo đảm luôn sẵn sàng và đáp ứng khắc phục sự cố kịp thời.

3.Thiết lập chế độ phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn truy nhập bất hợp pháp, các hình thức tấn công trên môi trường mạng, và tuân thủ các tiêu chuẩn bảo đảm an toàn;

4.Thực hiện việc xác thực người sử dụng dịch vụ thông qua tin nhắn gửi đến số điện thoại hoặc hộp thư điện tử khi đăng ký sử dụng dịch vụ hoặc thay đổi thông tin cá nhân;

5.Triển khai các phần mềm chống virus, thư rác trên máy chủ để phát hiện, loại trừ những mã độc hại (virus, trojan, worms…).

6.Thực hiện việc sao lưu dữ liệu như hệ điều hành, các phần mềm ứng dụng văn phòng, phần mềm chuyên ngành… bằng các phần mềm như: Pqmagic, FinalData, Symantec Ghost, ZAR…Cài đặt dịch vụ Mirror, Raid, Clustering bảo đảm thiết lập cơ chế sao lưu và phục hồi hệ thống máy chủ.