CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG DOMINO

THỎA THUẬN CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ MẠNG XÃ HỘI

XINHXINH.VN

I.                   TÊN GỌI

Tên gọi chính thức : Mạng xã hội xinhxinh.vn

Địa chỉ website           : xinhxinh.vn

Đơn vị chủ quản thiết lập mạng xã hội: Công ty Cổ phần Truyền thông Domino

Địa chỉ: Tầng 3, số 4, ngõ 223/24, phố Đặng Tiến Đông, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 043.537.8826 Email: info@xinhxinh.vn                              

II.                PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1.                  Thỏa thuận này quy định việc cung cấp và trao đổi thông tin trên mạng xã hội trực tuyến xinhxinh.vn.

2.                  Việc cung cấp, trao đổi thông tin trên mạng xã hội trực tuyến xinhxinh.vn được thực hiện theo các quy định hiện hành của pháp luật về trao đổi và cung cấp thông tin trên mạng xã hội trực tuyến.

3.                  Thỏa thuận này áp dụng cho tất cả các thành viên hoạt động trên mạng xã hội trực tuyến xinhxinh.vn

III.             MỤC ĐÍCH VÀ NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG.

1.            Mục đích:

Mạng xã hội trực tuyến xinhxinh.vn tại địa chỉ xinhxinh.vn do Công ty Cổ phần truyền thông Domino triển khai thực hiện. Thành viên trên mạng xã hội trực tuyến xinhxinh.vn là các tổ chức, cá nhân hoạt động hợp pháp, được Ban quản lý  mạng xã hội trực tuyến xinhxinh.vn chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do mạng xã hội trực tuyến xinhxinh.vn và các bên liên quan cung cấp. Từ “dịch vụ” bao gồm tất cả các dịch vụ do mạng xã hội trực tuyến xinhxinh.vn cung cấp hoặc liên quan đến mạng xã hội trực tuyến xinhxinh.vn. Mạng xã hội trực tuyến xinhxinh.vn cộng đồng xã hội trực tuyến để các thành viên chia sẻ, kết nối, trò chuyện, trao đổi về các hình ảnh, thông tin có tính chất hài hước, giải trí.

 

2.               Nguyên tắc:

2.1              Mạng xã hội trực tuyến xinhxinh.vn hoạt động dựa trên nguyên tắc tự nguyện, tập trung dân chủ, phát huy điểm tương đồng, tôn trọng sự khác biệt, giữ gìn đoàn kết, tôn trọng và gìn giữ văn hóa, thuần phong mỹ tục, không vi phạm pháp luật và không gây tổn hại đến lợi ích chung của cộng đồng.

2.2 Các nội dung trong bản Thỏa thuận này được xây dựng phù hợp với các quy định hiện hành của hệ thống pháp luật Việt Nam. Thành viên khi tham gia cung cấp và trao đổi thông tin trên mạng xã hội trực tuyến xinhxinh.vn phải tuân thủ nghiêm ngặt các nội dung trong bản Thỏa thuận này cũng như những văn bản thỏa thuận và quy định mà xinhxinh.vn liên kết tích hợp bao gồm, và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam khi có vi phạm.

2.3 Khi truy cập, sử dụng xinhxinh.vnbằng bất cứ phương tiện (máy tính, điện thoại, tivi thiết bị kết nối internet) thì Người Sử Dụng cũng phải tuân Theo thỏa thuận này.

2.4 Để đáp ứng nhu cầu sử dụng của thành viên, xinhxinh.vnkhông ngừng hoàn thiện và phát triển, vì vậy các điều khoản quy định tại Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội trực tuyến, thỏa thuận này có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào để phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, trước khi chính thức thay đổi nội dung, xinhxinh.vn sẽ đăng thông báo trong vòng một tháng để tất cả thành viên có thể hiểu rõ về nội dung thay đổi này.

IV.             CÁC NỘI DUNG CẤM TRAO ĐỔI, CHIA SẺ TRÊN MẠNG XÃ HỘI

1.                  Lợi dụng mạng xã hội trực tuyến xinhxinh.vn nhằm mục đích:

a.                   Chống lại Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo; tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;

b.                  Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định;

c.                   Đưa các thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức; danh dự, nhân phẩm của công dân;

d.                  Lợi dụng  mạng xã hội trực tuyến xinhxinh.vn để quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật. 

2.                  Gây rối, phá hoại hệ thống thiết bị và cản trở trái pháp luật việc quản lý, cung cấp, sử dụng các dịch vụ của mạng xã hội trực tuyến xinhxinh.vn và thông tin điện tử trên mạng xã hội trực tuyến xinhxinh.vn.

3.                  Đánh cắp và sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã và thông tin riêng của các tổ chức, cá nhân là thành viên tham gia  mạng xã hội trực tuyến xinhxinh.vn.

4.                  Tạo ra và cài đặt các chương trình virus máy tính, phần mềm gây hại để thực hiện một trong những hành vi quy định tại Điều 71 Luật Công nghệ thông tin.

5.                  Lợi dụng trang mạng xã hội trực tuyến xinhxinh.vn để cung cấp, truyền đi hoặc đặt đường liên kết trực tiếp đến những thông tin vi phạm các quy định tại Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP

6.                  Tạo trang thông tin điện tử cá nhân giả mạo cá nhân, tổ chức khác; sử dụng trái phép tài khoản trang thông tin điện tử cá nhân của cá nhân khác; thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.   

7.                  Truyền bá các tác phẩm báo chí, tác phẩm văn học, nghệ thuật, các xuất bản phẩm vi phạm các quy định của pháp luật về báo chí, xuất bản.

8.                  Sử dụng những thông tin, hình ảnh của cá nhân mà vi phạm các quy định tại Điều 31, Điều 38 Bộ Luật Dân sự.

9.                  Cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử cá nhân mà vi phạm các quy định về sở hữu trí tuệ, về giao dịch thương mại điện tử và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

V.                QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỞI SỬ DỤNG DỊCH VỤ MẠNG XÃ HỘI

1.                  Các thành viên khi tham gia mạng xã hội trực tuyến xinhxinh.vn được cấp một tên đăng nhập và mật khẩu (account) riêng để tự động đăng các thông tin, dữ liệu và chỉnh sửa thông tin, dữ liệu của mình trên mạng xã hội trực tuyến xinhxinh.vn. Các thành viên có trách nhiệm bảo vệ mật khẩu, khóa mật khẩu được cấp. Cụ thể như sau:

- Tên đăng nhập là tên hiển thị trên diễn đàn, do thành viên tự đặt tuân thủ các quy định như sau:

ü  Độ dài từ 5 đến 15 ký tự bao gồm các chữ cái, số La-tinh;

ü  Không dùng các từ thiếu văn hóa, phản cảm trên mọi ngôn ngữ;

ü  Không dùng các địa chỉ Website, Email và các địa chỉ tương tự;

ü  Không đặt tên gây hiểu nhầm với thành viên quản lý diễn đàn;

ü  Tài khoản quá 06 tháng không truy cập vào Diễn đàn sẽ bị xóa hoặc khóa không cần thông báo;

ü  Tất cả các khiếu kiện về tên tài khoản trong trường hợp này đều không được quản lý diễn đàn giải quyết.

-                      Ảnh đại diện (Avatar): Không dùng các hình ảnh phản ánh nội dung trái với các quy định trong Điều 4 Thỏa thuận này.

-                      Chữ ký: Là nội dung hiển thị cuối mỗi bài viết của thành viên. Chữ ký phải đảm bảo:

ü  Tuân thủ các quy định Điều 4 Thỏa thuận này.

ü  Tối đa 700 ký tự. Không sử dụng kích thước chữ lớn hơn 3.

ü  Kích thước chữ kí rộng tối đa 760 pixels, cao tối đa 350 pixels.

2.                  Mạng xã hội trực tuyến xinhxinh.vn cho phép thành viên xem và truy cập một bản sao đơn giản nội dung hiện có trên mạng xã hội trực tuyến xinhxinh.vn chỉ cho cá nhân thành viên, không vì mục đích thương mại.

3.                  Những nội dung của mạng xã hội trực tuyến xinhxinh.vn như văn bản, biểu tượng, hình ảnh, biểu trưng, hình tượng, phần mềm và những nội dung trang khác, tập hợp thành "nội dung trang" được bảo vệ dưới dạng bản quyền. Tất cả nội dung của trang  được biên soạn (có nghĩa là thu thập, sắp xếp và kết hợp) là tài sản riêng của mạng xã hội trực tuyến xinhxinh.vn. Việc sử dụng nội dung trang nếu không được phép có thể xâm phạm bản quyền, thương hiệu và những luật định khác. Thành viên phải giữ lại tất cả bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và những thông cáo khác thuộc quyền sở hữu của thành viên chứa trong nội dung trang web gốc trên bất cứ bản sao mà thành viên đã tạo ra nội dung trang web. Thành viên không thể bán hoặc thay đổi nội dung trang hoặc tái sản xuất, trưng bày, trình bày công cộng, phân phối hoặc nói cách khác sử dụng nội dung trang trong bất cứ cách nào vì bất cứ mục đích thương mại hoặc công cộng nào.

4.                  Thành viên không thể sao chép hay sửa lại mã HTML mà mạng xã hội trực tuyến xinhxinh.vn tạo ra để phát triển bất cứ nội dung trang web nào hoặc những trang hình thành nên bất cứ trang. Nó cũng bảo vệ bởi bản quyền của  mạng xã hội trực tuyến xinhxinh.vn.

5.                  Thành viên cần cam kết cung cấp thông tin chính xác khi đăng ký, và chịu hoàn toàn trách nhiệm về những thông tin này.

6.                  Thành viên chịu trách nhiệm bảo vệ mật khẩu truy cập, và tự chịu trách nhiệm khi tài khoản bị người khác đăng nhập.

7.                  Thành viên đồng ý rằng không sử dụng Dịch vụ vào các mục đích phi pháp, bị cấm theo quy định của pháp luật hoặc vi phạm các quyền hợp pháp, gây trở ngại, hạn chế việc sử dụng Dịch vụ của Người dùng khác.

8.                  Thành viên không được gây thiệt hại, phá hoại, làm suy yếu hoặc hư hại Dịch vụ và Website của xinhxinh.vn. Bạn không được phát tán các tập tin chứa virus, các chương trình phá hoại, hoặc các tập tin, chương trình phần mềm gây hại đến Dịch vụ và việc sử dụng ổn định của Người dùng khác.

VI.             QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA  CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG DOMINO – ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN THIẾT LẬP WEBSITE MẠNG XÃ HỘI TRỰC TUYẾN XINHXINH.VN

1.                  Cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến xinhxinh.vncho công cộng trừ các dịch vụ bị cấm theo quy định của pháp luật sau khi đã hoàn thành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc mà mạng xã hội trực tuyến xinhxinh.vn nêu ra.

2.                  Công khai thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội này trên website xinhxinh.vn.                              .

3.                  Thiết lập biện pháp bảo vệ bí mật thông tin riêng, thông tin cá nhân của người sử dụng; thông báo cho người sử dụng về quyền, trách nhiệm và các rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên mạng;

4.                  Đảm quyền quyết định của người sử dụng khi cho phép thông tin cá nhân của mình được cung cấp cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác;

5.                  Không cung cấp thông tin công cộng có nội dung:

a)                  Chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo;

b)                  Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;

c)                  Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định;

d)                 Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tchức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;

e)                  đ) Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm;

f)                   Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tchức, cá nhân.

6.                  Xây dựng các chính sách dịch vụ áp dụng cho từng đối tượng trên Website. Các chính sách này sẽ được công bố công khai trên mạng xã hội trực tuyến xinhxinh.vn.

7.                  Thẩm định nội dung các thông tin, dữ liệu từ các tổ chức, cá nhân đưa vào, đặc biệt là thông tin về chính trị, văn hóa, giáo dục.

8.                  Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để loại bỏ hoặc ngăn chặn thông tin có nội dung vi phạm quy đnh tại Điều 4 Thỏa thuận này khi có yêu cầu;

9.                  Cung cấp thông tin cá nhân và thông tin riêng của người sử dụng có liên quan đến hoạt động khủng bố, tội phạm, vi phạm pháp luật khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

10.              Thực hiện việc đăng ký, lưu trữ và quản lý thông tin cá nhân của người thiết lập trang thông tin điện tử cá nhân và người cung cấp thông tin khác trên mạng xã hội theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. Bảo đảm chỉ những người đã cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân theo quy định mới được thiết lập trang thông tin điện tử cá nhân hoặc cung cấp thông tin trên mạng xã hội;

11.              Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ mỗi năm một lần, báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền  chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

VII.          CƠ CHẾ XỬ LÝ ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN VI PHẠM THỎA THUẬN CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ MẠNG XÃ HỘI

1.                  Việc kiểm duyệt nội dung Mạng xã hội trực tuyến xinhxinh.vnsẽ được Ban quản lý website rà soát hàng ngày, đồng thời xây dựng bộ lọc cảnh báo thành viên khi đăng thông tin có nội dung vi phạm, mọi hình thức vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định như tại điểm 2,3 và 4 dưới đây. Tùy theo tính chất và mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm, Ban quản lý website sẽ có toàn quyền đơn phương quyết định mức xử lí vi phạm hợp lí.

2.                  Các thành viên của mạng xã hội trực tuyến xinhxinh.vnvi phạm vi phạm về trách nhiệm của thành viên như nêu tại mục VI của thỏa thuận này thì sẽ bị Ban quản lý website xử lý vi phạm theo các cấp độ như sau:

a.                   Vi phạm lần đầu: Nhắc nhở/cảnh báo và hướng dẫn thực hiện lại.

b.                  Vi phạm lần thứ 2: Cảnh cáo toàn diễn đàn.

c.                   Vi phạm lần thứ 3: khóa tài khoản tạm thời 15 ngày.

d.                  Vi phạm lần thứ 4: Khóa tài khoản vĩnh viễn.

3.                  Các thành viên của mạng xã hội trực tuyến xinhxinh.vnvi phạm nội dung tại mục IV của Thỏa thuận thì sẽ bị Ban quản lý website xử lý vi phạm theo cácbước như sau:

a.                   Bước 1: Xóa bỏ ngay lập tức nội dung vi phạm khi phát hiện;

b.                  Bước 2: Thông báo cho thành viên đăng tải nội dung về việc khóa tài khoản vĩnh viễn;

c.                   Bước 3: Khóa tài khoản thành viên vĩnh viễn.

d.                  Bước 4: Cung cấp thông tin của thành viên vi phạm theo yêu cầu của cơ quan chức năng để điều tra (nếu có).

4.                  Trong trường hợp vi phạm gây thiệt hại về uy tín, danh dự và vật chất khác cho mạng xã hội trực tuyến xinhxinh.vnthì thành viên vi phạm phải bồi thường thiệt hại tương xứng với mức độ thiệt hại và theo quy định của pháp luật.

VIII.       CẢNH BÁO RỦI RO KHI LƯU TRỮ, TRAO ĐỔI VÀ CHIA SẺ THÔNG TIN TRÊN MẠNG.

Xinhxinh.vn cho phép người sử dụng đăng tải, trao đổi và chia sẻ nội dung thông tin. Người sử dụng giữ mọi quyền sở hữu trí tuệ với nôi dung thông tin đó. Tuy nhiên chúng tôi không đảm bảo những thông tin người sử dụng đăng tải lên xinhxinh.vn là đảm bảo về quyền sở hữu trí tuệ và cũng không có trách nhiệm về rủi ro khi người sử dụng sao lưu chia sẻ thông tin trên mạng. Tuy nhiên, Chúng tôi sẽ có trách nhiệm cảnh báo với người sử dụng khi phát hiện và có căn cứ chứng minh rằng những thông tin được đăng tải trên xinhxinh.vnkhông đảm bảo về an toàn thông tin và có biện pháp xử lý thích hợp, nhằm ngăn chặn việc sao lưu và phát tán rộng rãi trên mạng.

Để thuận tiện cho việc sử dụng của Thành viên mạng xã hội trực tuyến xinhxinh.vncó thể cung cấp cho Thành viên một số liên kết đến các website khác. Các website liên kết này không thuộc quyền sở hữu của  mạng xã hội trực tuyến xinhxinh.vn, do đó  mạng xã hội trực tuyến xinhxinh.vnsẽ không chịu trách nhiệm về mọi thông tin, dịch vụ và nội dung của những Website này. Người dùng chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc sử dụng và khai thác các Website liên kết này.

Chúng tôi có thể phân tích nội dung thông tin cá nhân (bao gồm cả email) của người sử dụng để thông báo cho người sử dụng những tính năng sản phẩm có liên quan đến cá nhân, chẳng hạn như kết quả tìm kiếm tùy chỉnh, quảng cáo tùy chỉnh cũng như phát hiện spam và phần mềm độc hại. Phân tích này diễn ra khi nội dung thông tin được gửi, nhận cũng như lưu trữ.

Nếu người sử dụng đăng nhập tài khoản trên xinhxinh.vn chúng tôi có thể hiện thị tên hiển thị, ảnh hiển thị và các hành động của người sử dụng khi thực hiện trên xinhxinh.vn. Chúng tôi có hệ thống kỹ thuật và nhân sự để kiểm duyệt nội dung đăng gửi, chia sẻ, nếu phát hiện bất kỳ vấn đề vi phạm nào liên quan đến nội dung thông tin trong quá trình người sử dụng đăng tải, chúng tôi có biện pháp cảnh báo ngay lập tức để người sử dụng chủ động loại bỏ hoặc thay thế nội dung cho phù hợp. Trường hợp người sử dụng không tự thực hiện loại bỏ thay thế nội dung vi phạm, hệ thống của chúng tôi sẽ tự động loại bỏ hoặc xóa bỏ nội dung và cảnh báo đến toàn bộ thành viên của xinhxinh.vn nhằm ngăn chặn kịp thời nội dung không phù hợp bị chia sẻ trên mạng.

IX.             CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TRANH CHẤP

1. Tranh chấp giữa các thành viên sử dụng mạng xã hội xinhxinh.vn với chúng tôi.

Mọi khiếu nại, khiếu kiện nếu có thì sẽ được chúng tôi giải quyết nhanh chóng. Khi có khiếu nại, vui lòng thông báo cho chúng tôi qua email, điện thoại, hoặc đến trực tiếp địa chỉ mà chúng tôi niêm yết trên trang chủ mạng xã hội xinhxinh.vn. Chúng tôi sẽ xem xét và phản hồi sớm nhất nhưng không quá 07 ngày kể từ ngày tiếp nhận thông tin khiếu nại. Chúng tôi có bộ phận giải quyết khiếu nại tiếp nhận và sẽ phản hồi cho các bạn qua email mà bạn đã đăng ký.

Nếu bạn khiếu nại, khiếu kiện chúng tôi đến các cơ quan chức năng thì chúng tôi sẽ phải tuân thủ theo các trình tự thủ tục mà pháp luật quy định. Việc khiếu nại đến cơ quan chức năng sẽ phức tạp, chúng tôi khuyến khích các hình thức giải quyết thông qua biện pháp thương lượng.

2. Tranh chấp giữa cá nhân với cá nhân là thành viên của xinhxinh.vn; Giữa cá nhân là thành viên xinhxinh.vn với cá nhân, tổ chức không phải là thành viên xinhxinh.vn.

Chúng tôi chịu trách nhiệm về mình các nội dung như quy định tại mục VI Thỏa thuận này. Chúng tôi không thể, không chịu trách nhiệm về tính chính xác các thông tin mà các thành viên truyền đưa trên mạng xã hội. Do đó khi phát sinh khiếu nại, trước tiên chúng tôi có thể ẩn nội dung khiếu nại, đồng thời hãy gửi cho chúng tôi biết nội dung khiếu nại chi tiết và chứng cứ đính kèm qua email hoặc trực tiếp. Chúng tôi sẽ kiểm tra, yêu cầu các bên chứng minh. Nếu bên nào không chứng minh được thì chúng tôi sẽ gỡ bỏ nội dung của người vi phạm.

Việc khiếu nại, khiếu kiện giữa các cá nhân, tổ chức thông qua các cơ quan pháp luật thì chúng tôi chỉ đóng vai trò là người có quyền và nghĩa vụ liên quan và chúng tôi sẽ tham dự theo các quy định của pháp luật.

X.                CHÍNH SÁCH THU THẬP VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN NGƯỜI SỬ DỤNG

Mạng xã hội trực tuyến xinhxinh.vn thực hiện đăng ký, lưu trữ thông tin cá nhân của thành viên bao gồm:

-       Họ và tên.

-       Ngày, tháng, năm sinh.

-       Số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp.

-       Số điện thoại, địa chỉ email.

-       Trường hợp người sử dụng Internet dưới 14 tuổi và chưa có hộ chiếu, người giám hộ hợp pháp quyết định việc đăng ký thông tin cá nhân của mình để thể hiện sự cho phép và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký đó.

Cách thức sử dụng thông tin nhận được:

Xinhxinh.vn sử dụng thông tin nhận được về bạn liên quan đến các dịch vụ và tính năng mà chúng tôi cung cấp.

ü  Để lưu trữ thông tin cá nhân về bạn tối thiểu 2 năm đối với các thông tin về tài khoản, thời gian đăng nhập, đăng xuất, địa chỉ IP của người sử dụng và nhật ký xử lý thông tin được đăng tải.

ü  Để hiển thị theo yêu cầu của bạn.

ü  Để thực hiện gợi ý cho bạn và thành viên khác của xinhxinh.vn.

ü  Ngoài các mục đích trên chúng tôi không được phép thu thập, sử dụng thông tin của bạn vào bất kỳ mục đích gì.

XI.             CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN NGƯỜI SỬ DỤNG

1.         Đơn vị chủ quản cam kết không tiết lộ thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ trừ các trường hợp sau đây:

a) Người sử dụng đồng ý cung cấp thông tin;

b) Các tổ chức, doanh nghiệp có thỏa thuận với nhau bằng văn bản về việc cung cấp thông tin cá nhân để phục vụ cho việc tính cước, lập hóa đơn, chứng từ và ngăn chặn hành vi trn tránh thực hiện nghĩa vụ theo hp đng;

c) Khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật đơn vị chủ quản sẵn sàng kết nối, xác thực thông tin cá nhân với cơ sở dữ liệu điện tử về chứng minh nhân dân hoặc hệ thống mã số cá nhân quốc gia.

2.         Đơn vị chủ quản xây dựng các mẫu báo cáo sư kiện an ninh thông tin, thủ tục báo cáo sự kiện an ninh thông tin để bảo đảm luôn sẵn sàng và đáp ứng khắc phục sự cố kịp thời.

3.         Thiết lập chế độ phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn truy nhập bất hợp pháp, các hình thức tấn công trên môi trường mạng, và tuân thủ các tiêu chuẩn bảo đảm an toàn;

4.         Thực hiện việc xác thực người sử dụng dịch vụ thông qua tin nhắn gửi đến số điện thoại hoặc hộp thư điện tử khi đăng ký sử dụng dịch vụ hoặc thay đổi thông tin cá nhân;

5.         Triển khai các phần mềm chống virus, thư rác trên máy chủ để phát hiện, loại trừ những mã độc hại (virus, trojan, worms…).

6.         Thực hiện việc sao lưu dữ liệu như hệ điều hành, các phần mềm ứng dụng văn phòng, phần mềm chuyên ngành… bằng các phần mềm như: Pqmagic, FinalData, Symantec Ghost, ZAR…Cài đặt dịch vụ Mirror, Raid, Clustering bảo đảm thiết lập cơ chế sao lưu và phục hồi hệ thống máy chủ.

XII. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Chúng tôi khẳng định rằng, việc đăng tải nội dung, chia sẻ các thông tin trên xinhxinh.vn hoàn toàn xuất phát từ ý chí và quan điểm cá nhân của người sử dụng. Chúng tôi tạo môi trường cho Người Sử Dụng giao lưu, chia sẻ thông tin mà không tham gia vào quá trình đăng tải thông tin của Người Sử Dụng cũng như không chịu trách nhiệm với bất cứ thông tin không đúng hoặc không chính xác nào trong các nội dung được đăng tải bởi Người Sử Dụng. Chúng tôi cố gắng tạo ra một cơ chế chia sẻ thân thiện và hữu ích cho tất cả cộng đồng. Vì thế, hãy chắc chắn rằng Người sử dụng đã đọc, hiểu, đồng ý, chấp nhận các quy định của chúng tôi trước khi sử dụng bất kỳ dịch vụ nào trên xinhxinh.vn.

Nếu Người sử dụng muốn chúng tôi thông báo cho Người sử dụng về bất kỳ sự thay đổi nào của Bản Thỏa thuận này trong tương lai, xin vui lòng truy cập website xinhxinh.vn hoặc email chính thức info@xinhxinh.vn của chúng tôi. Chúng tôi khuyến cáo Người sử dụng nên cập nhật các quy định này cho mỗi lần vào truy cập và sử dụng các dịch vụ trên xinhxinh.vn.

Công ty cổ phần truyền thông Domino cam đoan những thông tin nêu trên là đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác của thông tin.